Quy định tổ chức thi, kiểm tra đánh giá trong các kỳ thi kết thúc học phần

Quy định tổ chức thi, kiểm tra đánh giá trong các kỳ thi kết thúc học phần

Attachments:
Download this file (Quy che thi Ket thuc hoc phan.doc)Quy che thi Ket thuc hoc phan.doc[ ]185 Kb
 

Liên kết

Liên kết tiện ích