Công nhận Đảng viên chính thức Đ/c Phạm Quang Tuấn năm 2019  
Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Chi bộ phòng Thanh tra giáo dục trong năm 2019  
Tổ CĐ tham gia thi