Đai hội Chi bộ Phòng Thanh tra giáo dục nhiệm kỳ 2022 - 2025  
Đại hội Chi bộ Phòng Thanh tra giáo dục nhiệm kỳ 2020 - 2022  
Tổ CĐ tham gia Hội thao Công đoàn viên UFM Vui Khỏe 2019  
Tổ CĐ tham quan Du lịch Hè 2019 tại Mũi Né, Phan Thiết  
Công nhận Đảng viên chính thức Đ/c Phạm Quang Tuấn năm 2019  
Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Chi bộ phòng Thanh tra giáo dục trong năm 2019  
Tổ CĐ tham gia thi