Tổ CĐ tham quan Du lịch Hè 2019 tại Mũi Né, Phan Thiết  
Công nhận Đảng viên chính thức Đ/c Phạm Quang Tuấn năm 2019  
Tổ CĐ tham gia thi  
QĐ - Ban hành Nội quy tiếp công dân Trường Đại học Tài chính - Marketing