QĐ - Ban hành nội quy tiếp công dân tại Trường Đại học Tài chính - Marketing  
QĐ - Ban hành quy định về tiếp công dân tại Trường Đại học Tài chính - Marketing  
QT - Quy trình giám sát thi bằng hình thức trực tuyến  
Báo cáo tổng hợp giám sát cơ sở năm 2020  
Báo cáo tổng hợp giám sát cơ sở học kỳ cuối năm 2020  
Báo cáo nhanh công tác kiểm tra tình hình giảng dạy Online học kỳ giữa năm 2020  
Đại hội Chi bộ Phòng Thanh tra giáo dục nhiệm kỳ 2020 - 2022  
QĐ - Ban hành Quy trình thanh tra kiểm tra các kỳ thi; chấm khóa luận, đánh giá luận văn, luận án và xét tốt nghiệp tại Trường Đại học Tài chính - Marketing  
Tổ CĐ tham quan Du lịch Hè 2019 tại Mũi Né, Phan Thiết  
Công nhận Đảng viên chính thức Đ/c Phạm Quang Tuấn năm 2019