Thông báo về dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển Kỳ thi tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2013  
Thông báo về việc phúc khảo bài thi tuyển sinh Kỳ thi tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2013  
Thông báo về việc tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2013